• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

...::: Kırşehir Koleji :::...

Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Dünya

Rehberlik Servisi

REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik, demokratik ortam içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini en uygun

biçimde geliştirmeyi amaçlayan ve uzman kişilerce verilen ve tüm eğitim

programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerdir.

Rehberlik, kendini anlaması, ev okul ve topluma en iyi uyum yaparken kendi

kendini yönetebilmesi için, bireylere yardım etme sürecidir.

Rehberlik, kendini ve kendi dünyasını anlaması için bireye yardım etme

sürecidir.

En geniş anlamda rehberlik, bir insanın başka bir insana ya da gruba, o

insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların kendilerini

gerçekleştirmelerine en elverişli yolları bulabilmeleri için yapılan yardımlardır.

 

Yardım kavramı ile kastedilen tavsiye vermek, akıl öğretmek, bireyi doğru

olduğu varsayılan bir hareket tarzı benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp,

onun çeşitli seçenekleri tanımada ve en uygun olanı seçmesi için gerekli

değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.

OKULDA REHBERLİK NEDİR , NE DEĞİLDİR ?

Okulda Rehberlik Nedir ?

1-Rehberlik; öğrencinin kendisini tanıması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, sorunlarına sağlıklı çözümler bulabilmesi, doğru kararlar verebilmesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi ve sonuçlarından sorumlu olması yönünde yapılan yardım sürecidir.

2-Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe dayalıdır.

3-Rehberlikte öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil, öğrencilere yardımcı olmak için araçtır.

4-Rehberlikte danışan öğrencilerin özellikleri ne olursa olsun, hasta olarak algılanmaz ve özelliklerine, kişiliklerine saygı duyulur.

5-Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, danışman ile danışanın karşılıklı saygı, hak, sorumluluk ve işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.

6-Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen bilgiler açık yakalama, tehdit etme, baskı aracı olarak kullanılmayıp gizli ve özel her türlü bilgiden onun gelişimi için yararlanılır ve gizli tutulur.

7-Rehberlik, öğrencinin iç disiplin geliştirmesine, başkalarıyla uyum ve işbirliği içinde yaşamasına yardımcı olmaktır.

8-Rehberlik sadece sorunları olan öğrencilerle sınırlıolmayıp; önleyici, yönlendirici, geliştirici, bütünleştirici, bilgilendirici yönleriyle her bireye açık bir hizmettir.

9-Rehberlik öğrencinin verimli bir şekilde çalışmanın yollarını anlatmaktır.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

Verimli çalışma, zamanı amaç doğrultusunda planlı ve programlı kullanmaktır. Başarılı bir okul hayatında verimli bir şekilde ders çalışma ve öğrenme yollarını kullanmasını bilmenin çok önemli rolü vardır. Verimli ders çalışma sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir.

Belli bir plan ve programa göre çalışıldığı takdirde hem ders çalışmak, hem de diğer etkinlikler için zaman ayırmak mümkündür. Böylece, ders çalışırken akla diğer etkinlikler (oyun bilgisayar vs.) gelmeyecektir, diğer etkinlikleri gerçekleştirirken de aklınızda derslerin sıkıntısı olmayacaktır.

                        Verimli ders çalışmada gerekli ve doğru ustalık, davranış, tavır ve alışkanlıklar ne kadar erken kazanılırsa eğitim ve öğretim yılları o kadar kolay ve zevkli geçer. Ders çalışmanın zevki; öğrenmenin, anlamanın verdiği zevkten başka bir şey değildir. Verimli ders çalışma için gerekli söz konusu olan ustalık, davranış, tavır ve alışkanlıklar bilinçli gayret harcayarak öğrenebilen, kazanabilen davranışlardır.

Öğrencilerin öğrenme, hafıza ve düşünme etkinlikleriyle ilgili birikmiş deneyimler şunu açıkça göstermiştir ki: öğrenciler çok emek harcıyor fakat beklenen sonucu alamıyor.

Verimli ders çalışma alışkanlığı, erken yaşlarda kazanılan ve bireyin tüm yaşamdaki başarısını etkileyen bir süreçtir. Başarılı bir okul hayatında etkin bir şekilde ders çalışma ve öğrenme yollarını bilmenin çok önemli rolü vardır.

Verimli Ders Çalışmada Anahtar Kurallar

 • Ders çalışmaya başlamadan önce      mutlaka amaçlar ve öncelikler belirlenmelidir.
 • Çalışma kuralları koymalı,      örneğin dersi gruplara bölmeli “şu kadar soru çözmeden yerimden      kalkmayacağım” sözünü tutmalı.
 • Sistemli bir çalışma      alışkanlığının vücudu yormayacağı düşünülmeli. (çünkü vücut nasıl işlerse      ona alışır)
 • Kendine güven duymalı,      çalıştığında başarılı olacağından emin olunmalıdır. Güvenin birinci      şartının ise “bilgi” olduğu unutulmamalıdır.
 • Devamlı bir arayış içinde      olunmalı, yaratıcı gücünü güçlendirmeye çalışılmalıdır.
 • “Zor dersler” çalışabileceğiniz      en verimli zamana yerleştirilmelidir.
 • Çalışma konularında değişiklik      yaparken araya mutlaka bir dinlenme zamanı konulmalıdır. 45-50 dakikalık      bir çalışmadan sonra 10 dakikalık tekrar yapmak, çalışmadan sonra 10-15      dakika dinlenme zamanı ayırmak faydalıdır.
 • Çalışma sürelerinin      planlanmasında, her öğrencinin en iyi öğrenebileceği saatler hemen herkes      için sabah ve sabahın erken saatleridir. Çünkü bu saatlerde beden      dinlenmiştir ve zihin “tam öğrenmeye” hazır durumdadır.
 • Yemeklerden hemen sonra      çalışmaya başlanmamalıdır.
 • Derslerden iyi verim alabilmek      için çalışma zamanları iyi düzenlenmelidir. Uzun süreli çalışmalarda ilgi      ve dikkat azalır.
 • Her gün, o güne ait ders      tekrarı mutlaka yapılmalıdır. Tekrar, kısa bir zaman aralığına sığmalı ve      küçük notlar alınarak yani yazılarak, çizilerek yapılmalıdır.
 • Dinlenme sırasında gazete      okuma, televizyon izleme, arkadaşlarla telefon görüşmeleri yapma vb.      faaliyetler yeniden çalışmaya dönmeyi engelleyicidir. Dinlenme aralarında      bu tür etkinliklerden olabildiğince kaçınmak gereklidir.
 • Bir dersi çalıştıktan sonra bu      derse yakın özellikteki bir başka derse geçilmemelidir. Örneğin sayısal      bir dersten sonra sözel bir derse geçilmelidir.
 • Çalışma saatleri belirlenirken      çalışılacak dersin sınıfta verildiği gün ve zamana yakın olmasına dikkat      edilmelidir.
 • Verimli ders çalışmak için      dengeli ve düzenli beslenmeli, uyku düzenine dikkat edilmelidir Özellikle      sabah kahvaltınızı düzenli ve yeterli kaloriyi alacak şekilde      yapılmalıdır. Günde 8 saat uyku 10-15 yaş arası gençler için idealdir.

Çalışma süresi bir ders için 1-1,5 saatten fazla olmamalıdır. Düzenli molalar vererek yapacağınız 1-2 saatlik bir çalışma, hiç ara vermeden yapılan, 3 saatlik yapılan çalışmadan daha verimlidir.

Hava Durumu
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret135057