• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kirsehirkoleji
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=03862131991
 • https://www.instagram.com/kirsehirkoleji/
 • https://www.youtube.com/channel/UCkx1pbirBzTDDTyBQwg58NA/playlists

Rehberlik Servisi

   REHBERLİK SERVİSİ

   Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Kırşehir Koleji PDR Servisi olarak, öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmalarımızın temelini oluşturur.
   Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin tüm sistem içindeki yeri ve alt sistemlerle etkileşim içinde yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki gibidir;
 • Organizasyon ve Koordinasyon Çalışmaları:
   Yıllık çalışma plan ve programların hazırlanmasının ardından, hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere tüm sınıf rehber öğretmenleri ile eğitim- öğretim yılı içinde yapılacak olan rehberlik çalışmaları hakkında işbirliği amaçlı toplantılar yapılır. Yönetim birimlerinden, hazırlanan çalışma planlarıyla ilgili olarak görüş alınarak çalışmalara başlanır.
 • Oryantasyon Çalışmaları
   Okula yeni başlayan ya da sonradan gelen öğrencilere yeni ortama alıştırma çalışmaları yapılır. Bu öğrencilere çevreyi tanıtarak, okul hakkında (okulun işleyişi, kuralları vs.), okulun sosyal, eğitsel ve kültürel etkinlikleri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca öğrenciler, verilecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında aydınlatılır.
 • Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları
   Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gelişimine uygun şekilde verilebilmesi için öğrenci tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda en temel amaç, öğrencinin kendini tanımasıdır.
 • Eğitsel Rehberlik Çalışmaları
   Verimli çalışma alışkanlıkları, başarı ve motivasyon, öğrencileri özelliklerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirme (tercihler), öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli kulüp faaliyetlerine yönlendirme gibi çalışmalar yapılır.
 • Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları
   Öğrencinin kendi özelliklerini, meslekleri, iş dünyasını tanıması ve kendi özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bağlantı kurması ve karar vermesine yönelik çalışmalar yapılır.
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Çalışmaları
   Bireylerin kendilerini tanımalarını, güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkili biçimde çözmelerini, karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek kişisel gelişimini sağlamalarını amaç edinen, yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan bireysel psikolojik danışma çalışmaları yapılır. Psikolojik danışma süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
 • Bireysel ve Grup Rehberliği Çalışmaları
   Öğrencinin psiko-sosyal gelişimini sürdürmesi ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda (motivasyon, arkadaşlık ilişkileri, karar verme, kaygı, atılganlık, vb.) bireysel görüşmeler yapılır. Bununla birlikte; öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak, ihtiyaç duyulan konularda grup rehberlikleri düzenlenir. Bu çalışmalar; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde, bilimsel standartlara uygun olarak planlanır, uygulanır.
 • Müşavirlik (Konsültasyon) Çalışmaları
   Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması, çalışmalarda bu anlayışın esas alınması, okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun biçimde kullanılması, aile olanaklarının öğrencinin gelişimine destek olacak biçimde düzenlenmesi için konsültasyon çalışmaları yapılır.
 • Araştırma – Geliştirme – Proje Çalışmaları
   Okulumuzda; öğrenci, öğretmen, aile, idareciler ve çalışanlara uygulanan ihtiyaç analizleri sonucunda ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda çeşitli projeler hazırlanır. Uygulanan projeler hakkındaki tüm geribildirimler dikkate alınıp yorumlanır ve bir sonraki uygulama için proje geliştirilir.
 • Okul- Aile İş Birliği Çalışmaları
   Okul- aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri, öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine dahil etmek için çalışmalar yapılır.
 • Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları
   PDR birimi olarak; problemi ortaya çıkmadan önce durdurmak, önlemek, bir problem davranışının oluşumunu azaltmak, var olan sorunun etkisini azaltmak, bireylerin duygusal ve fiziksel iyi oluşlarını artıracak davranışları, tutumları, bilgileri güçlendirmek amacıyla, programlanmış uygulamalar yapılır.
 • İzleme Çalışmaları
   Öğrencilere sunulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sonucunda bir değişikliğin olup olmadığı, olmuşsa ne gibi değişikliklerin olduğunun bilinmesi ve aynı zamanda öğrencinin değişim ve gelişimini takip etmek amacıyla izleme çalışmaları yapılır.
 
 Kırşehir Koleji PDR Birimi
Hava Durumu
Takvim
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam42
Toplam Ziyaret211261